Turkish Language

Turkish language is neither Indo-European nor Semitic, but belongs to the Ural-Altaic family of languages and has an affinity to the Finno-Hungarian languages. Turkish is written with latin characters and letters are said just as they are written.

C/c : j as in "just"
Ç/ç : ch as in "chat"
Ü/ü : as in pew
Ş/ş : sh as in ship
Ö/ö : as in German "ö"
Ğ/ğ : extends the sound of the preceding vowel as in "ougth"
ı     : undotted "i" as in "sing"
İ/i   : i as in "bee"
J/j  : as in "rouge"
S/s : always "s", never "z"
X/x : not used

A Simple Structure of a sentence in Turkish : SUBJECT + OBJECT + VERB
For Example : "John listens to music". In this sentence ;
Subject = John
Object = to music (müzik in Turkish)
Verb = listen (dinlemek in Turkish)
In Turkish this sentence is said "John müzik dinler"

SURVIVAL TURKISH
U   s   e   f   u   l       W   o   r   d   s
I
You
He
She
It
We
They
Please
Thank you
Not at all
Yes
No
Hello
Good
Good-bye
Good morning
Good day
Good night
Welcome
Excuse me
How much?
OK
Alright
No way
When?
Where?
How?
Money
This
That
: Ben
: Sen/Siz
: O(Male)
: O(Female)
: O(Neutre)
: Biz
: Onlar
: Lütfen
: Teşekkür ederim
: Bir şey değil
: Evet
: Hayır
: Merhaba
: İyi
: Allahaısmarladık
: Günaydın
: İyi günler
: İyi geceler
: Hoşgeldiniz
: Pardon
: Ne kadar?
: Tamam
: Pekala
: Olmaz
: Ne zaman?
: Nerede?
: Nasıl?
: Para
: Bu
: Şu/O
  Bon Apetit
Cheers
White wine
Red wine
Soft drink
Fruit
Bill please
These
Those
Expensive
Cheap
Friend
Big
Small
Open
Closed
Hot
Cold
Left
Right
Early
Late
Near
Far
Beautiful
Ugly
Street
Sun
Water
Sea
: Afiyet olsun
: Şerefe
: Beyaz şarap
: Kırmızı Şarap
: Alkolsüz içki
: Meyve
: Hesap lütfen
: Bunlar
: Şunlar/Onlar
: Pahalı
: Ucuz
: Arkadaş
: Büyük
: Küçük
: Açık
: Kapalı
: Sıcak
: Soğuk
: Sol
: Sağ
: Erken
: Geç
: Yakın
: Uzak
: Güzel
: Çirkin
: Sokak/Cadde
: Güneş
: Su
: Deniz
I don't understand
Pleased to meet you
What is your name?
My name is...
Where are you from?
I am from...
Where do you work?
I am a student
What are you studying?
Do you take credit cards?
That is too expensive
I am just looking
What is your best price
We'll come back tomorrow
Would you like a drink?
What a pity !
See you later
See you tomorrow
See you next year
: Anlamıyorum
: Memnun oldum
: İsminiz ne?
: Benim ismim ...
: Nerelisiniz?
: Ben ... im
: Ne iş yapıyorsunuz?
: Öğrenciyim
: Ne tahsili yapıyorsun?
: Kredi kartı kabul ediyormusunuz?
: Çok pahalı
: Sadece bakıyorum
: Son fiyatınız nedir?
: Yarın yine geleceğiz
: Bir içki istermisiniz?
: Yazık !
: Sonra görüşürüz
: Yarın görüşürüz
: Gelecek sene görüşürüz
 
A t   T h e   H o t e l
I want...
...a double room
...a single room
...a quite room
...to change the room
...toilet paper
...clean towels
Please wake us at 8 am
: ...istiyorum
: bir double oda...
: bir single oda...
: sessiz bir oda...
: odamı değiştirmek...
: tuvalet kağıdı...
: temiz havlu...
: Lütfen bizi sekizde uyandırın
 
T r a n s p o r t
Where is the...?
How far is the...?
...airport
...bus station
How long does it take?
I want a timetable/map
I want a ticket to Bodrum
When does it leave
I want to rent a car
Driving licence
Our car has broken down
I have a flat tyre
A full tank please
We are in a hurry
Turn left/right
Stop !
We are lost
: ...nerede?
: ...Ne kadar uzak?
: Havaalanı
: Otogar
: Ne kadar sürer?
: Bir tarife/harita istiyorum
: Bodrum'a bir bilet istiyorum
: Ne zaman kalkıyor
: Araba kiralamak istiyorum
: Ehliyet
: Arabamız bozuldu
: Lastik patladı
: Tam depo lütfen
: Acelemiz var
: Sola/sağa dönün
: Dur !
: Kaybolduk
 
T   i   m   e
Second
Minute
Hour
Day
Night
Morning
Noon
Afternoon
: Saniye
: Dakika
: Saat
: Gün
: Gece
: Sabah
: Öğlen
: Öğlenden sonra
  Evening
Today
Tomorrow
Yesterday
Week
Weekend
Month
Year
: Akşam
: Bugün
: Yarın
: Dün
: Hafta
: Haftasonu
: Ay
: Yıl
 
M   o   n   t   h   s
January
February
March
April
May
June
: Ocak
: Şubat
: Mart
: Nisan
: Mayıs
: Haziran
  July
August
september
October
November
December
: Temmuz
: Ağustos
: Eylül
: Ekim
: Kasım
: Aralık
 
D a y s   O f   T h e   W e e k
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
: Pazartesi
: Salı
: Çarşamba
: Perşembe
  Friday
Saturday
Sunday
: Cuma
: Cumartesi
: Pazar
 
N   u   m   b   e   r   s
Half
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten
Eleven
Twelve
...
Twenty
Twenty one
: Yarım
: Bir
: İki
: Üç
: Dört
: Beş
: Altı
: Yedi
: Sekiz
: Dokuz
: On
: Onbir
: Oniki
: ...
: Yirmi
: Yirmibir
  Twenty two
...
Thirty
Forty
Fifty
Sixty
Seventy
Eighty
Ninety
One hundred
Two hundred
...
One thousand
Two Thousand
One million
One billion
: Yirmiiki
: ...
: Otuz
: Kırk
: Elli
: Altmış
: Yetmiş
: Seksen
: Doksan
: Yüz
: İkiyüz
: ...
: Bin
: İkibin
: Bir milyon
: Bir milyar